szukaj
Strona główna Bieżący numer Artykuły Wydawnictwo Giełda Kontakt
MEDIA SKI

Login:

Hasło:

2009-11-13 11:47:28

Forum miast narciarskich

2009-09-30 13:17:53
Sezonowa prognoza pogody


2009-04-17 17:06:59
INTERALPIN
Insbruk zaprasza na targi

2009-03-26 11:51:37
Wywiercą dziurę w Kasprowym Wierchu?


2009-03-25 10:09:17
Konferencja prasowa Justyny Kowalczyk w Szklarskiej Porębie


 Stowarzyszenie „Zieleniec”


Nazwa Stowarzyszenia pochodzi od nazwy miejscowości położonej w Górach Orlickich (pasmo górskie w Sudetach Środkowych) w gminie Duszniki Zdrój. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Składa się z pięćdziesięciu członków. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego w Polsce prawa.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy i działaniu ogółu swoich członków. Polega ona m.in. na: organizowaniu życia społecznego wspólnoty ludzi z Zieleńca, dążeniu do poprawy funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego oraz ustalaniu zasad współdziałania lokalnej społeczności w zakresie ogólnie rozumianego porządku.

Cele Stowarzyszenia to:
- inspirowanie i wspomaganie przedsiębiorczości mieszkańców w podejmowaniu przedsięwzięć gospodarczych służących rozwojowi gospodarczemu Zieleńca
- organizowanie wielopłaszczyznowych działań promujących Zieleniec jako ośrodek oferujący szeroki wachlarz wysokiej jakości usług bytowo-wypoczynkowych, rekreacyjno-sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla turystów
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- propagowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- wspieranie ratownictwa i ochrony ludności
- udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób
- prowadzenie działalności charytatywnej

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej
- działanie na rzecz integracji europejskiej: rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej Zieleńca (w zakresie zadań gospodarczych podnoszących walory wypoczynkowo-turystyczne regionu, a w konsekwencji przezwyciężenie trudności życia codziennego jego mieszkańców).

 

Piotr Jakubiec
Prezes Stowarzyszenia „Zieleniec”
www.zieleniec.pl

 
Powered by Webvisor Sp. z o.o.