szukaj
Strona główna Bieżący numer Artykuły Wydawnictwo Giełda Kontakt
MEDIA SKI

Login:

Hasło:

2009-11-13 11:47:28

Forum miast narciarskich

2009-09-30 13:17:53
Sezonowa prognoza pogody


2009-04-17 17:06:59
INTERALPIN
Insbruk zaprasza na targi

2009-03-26 11:51:37
Wywiercą dziurę w Kasprowym Wierchu?


2009-03-25 10:09:17
Konferencja prasowa Justyny Kowalczyk w Szklarskiej Porębie


 Stowarzyszenie „Narty Świętokrzyskie”


Stowarzyszenie powstało pod koniec ubiegłego roku (data utworzenia jego statutu to 30 listopada 2007) i ma siedzibę w Kielcach. Członkowie założyciele to grupa 16 osób fizycznych reprezentujących siedem (spośród dziewięciu istniejących na terenie świętokrzyskim) świętokrzyskich ośrodków narciarskich. Prezesem Stowarzyszenia jest Kazimierz Mącik.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia „Narty Świętokrzyskie” i Prawem o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Celem Stowarzyszenia jest popieranie inicjatyw społecznych, dotyczących budowy i eksploatacji ośrodków narciarskich, krzewienie wśród społeczeństwa idei aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia, podejmowanie działań, mających na celu zintegrowanie środowiska sportu i rekreacji, a także popularyzacja i rozwój sportów zimowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszących ich kwalifikacje
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej, instytucji publicznych i prywatnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • współpracę z organizacjami i instytucjami, działającymi na terenie kraju i zagranicą, które w swoich programach uwzględniają problematykę aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, sportu i rekreacji oraz promowanie rozwoju regionalnego
 • występowanie z inicjatywami wobec organów administracji państwowej w sprawach szeroko rozumianej działalności na rzecz promowania sportu i rekreacji, ochrony środowiska oraz rozwoju regionalnego
 • podejmowanie inicjatyw lub współudział w kształtowaniu aktów prawnych regulujących sytuację prywatnych ośrodków narciarskich
 • działalność edukacyjną, organizowanie kursów, szkoleń, konferencji
 • promocje i pomoc dla prywatnych właścicieli ośrodków narciarskich i innych członków lokalnej społeczności
 • lobbing w zakresie działalności promującej rozwój regionalny
 • współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych, organami administracji publicznej, organizacjami gospodarczymi
 • aktywne działanie w zakresie wspomagania rozwoju ośrodków narciarskich
 • występowanie z inicjatywami wobec lokalnych władz administracyjnych w sprawach szeroko rozumianej działalności na rzecz ośrodków narciarskich, sportu masowego i rozwoju regionalnego.


Region kielecki to 9 ośrodków narciarskich, na które składa się 17 wyciągów (12 podporowych i 5 bezpodoporowych). I choć szczyty Gór Świętokrzyskich przypominają bardziej łagodne wzniesienia niż prawdziwe góry, jazda po nich sprawia wiele radości. Nie tylko zresztą mieszkańcom Kielc, ale coraz częściej przyjezdnym amatorom sportów zimowych (z Łodzi, Radomia, Warszawy). Tutejsza infrastruktura pomaga w stawianiu pierwszych narciarskich kroków i jest sposobem na aktywną rekreację, a możliwość zwiedzania pięknych okolic i wielu ciekawych miejsc sprzyja udanym urlopom turystów polskich i zagranicznych.
Góry Świętokrzyskie to obok Sudetów najstarsze polskie góry. Najwyższy szczyt Łysica (612 m n.p.m.) ze słynnymi gołoborzami należy do korony gór polskich i znajduje się w Paśmie Łysogór.


www.narty-swietokrzyskie.pl

 
Powered by Webvisor Sp. z o.o.