szukaj
Strona główna Bieżący numer Artykuły Wydawnictwo Giełda Kontakt
MEDIA SKI

Login:

Hasło:

2009-11-13 11:47:28

Forum miast narciarskich

2009-09-30 13:17:53
Sezonowa prognoza pogody


2009-04-17 17:06:59
INTERALPIN
Insbruk zaprasza na targi

2009-03-26 11:51:37
Wywiercą dziurę w Kasprowym Wierchu?


2009-03-25 10:09:17
Konferencja prasowa Justyny Kowalczyk w Szklarskiej Porębie


 


Konferencja ITTAB w Polsce

(autor: Tomasz Wilk, Główny Specjalista, Wydział Techniki,
Transportowy Dozór Techniczny)Od prawie 60 lat ITTAB (Internationale Tagung der Technischen Aufsichtsbehörden) Międzynarodowa Konferencja Władz Dozorów Technicznych nad Kolejami Linowymi i Wyciągami Narciarskimi gromadzi i analizuje informacje oraz omawia zagadnienia związane z wypadkami i zdarzeniami, mającymi miejsce podczas eksploatacji kolei linowych i wyciągów narciarskich. Informacje o wypadkach i zdarzeniach są opracowywane i gromadzone na podstawie wzajemnej jawnej wymiany informacji pomiędzy współpracującymi krajami. W konferencjach ITTAB uczestniczą między innymi przedstawiciele takich krajów jak: Niemcy, Argentyna, Andora, Austria, Kanada, Chiny, Kolumbia, Korea Południowa, Hiszpania, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Finlandia, Francja, Węgry, Włochy, Japonia, Norwegia, Polska, Czechy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja oraz Szwajcaria.

Konferencje organizowane są co roku, a reprezentanci poszczególnych krajów wspólnie ustalają kolejne miejsce następnego spotkania. Zawsze jest to jeden z krajów działających w ramach ITTAB. Ostatnia konferencja odbyła się w dniach 22 - 25 września 2008 r. w miejscowości Lam w Niemczech na terenie Bawarii. Obradom tej konferencji przewodniczył pan profesor dr Josef Neiß, reprezentujący Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Większość wyżej wymienionych krajów miało swoich reprezentantów podczas ostatniej konferencji w Lam.

Konferencje ITTAB są doskonalą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń w dziedzinie eksploatacji kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz pozwalają na zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w tych urządzeniach. Generalnie jednak są one poświęcone analizie wypadków i zdarzeń, występujących podczas eksploatacji kolei linowych, wyciągów narciarskich oraz innych pokrewnych (funkcjonalnie) urządzeń, które wykorzystywane są głównie w ośrodkach narciarskich. Na rynku europejskim pojawia się coraz większa liczba urządzeń takich jak kolejki grawitacyjne (rynnowe i na stałej konstrukcji kratownicowej, rurowej etc.) oraz przenośniki (taśmowe i gąsienicowe), które służą do transportowania osób i są one zasadniczo używane na obszarach górskich. Jest jednak pewien rodzaj wyciągów narciarskich o dość specyficznej konstrukcji, które wykorzystuje się do holowania narciarzy po powierzchni wody. Mogą one być budowane na naturalnie położonych otwartych akwenach lub mogą być instalowane również na krytych basenach. Urządzenia te były w ostatnim czasie powodem kilkunastu wypadków na Węgrzech.

Niektóre z krajów ITTAB-u nie zawsze delegują swoich przedstawicieli do reprezentowania ich na tym forum. Trudno jest ustalić przyczyny tych decyzji. Można mieć nadzieję, że nie są one spowodowane wystąpieniem w tych krajach zwiększonej liczby wypadków. Ujawnienie tych wypadków w jednym kraju nie może być powodem krytyki ze strony pozostałych krajów, natomiast ma służyć jako przestroga i powinno skutkować poszukiwaniem i zastosowaniem skutecznego środka zapobiegawczego po to, aby zapobiec wystąpieniu podobnego zdarzenia w innym kraju. Każdy wypadek lub zdarzenie, którego przyczyny zostaną gruntownie zbadane i przeanalizowane może przyczynić się do wyeliminowania następnego incydentu lub może pozwolić zapobiec następnej awarii z udziałem urządzenia o identycznej lub zbliżonej konstrukcji. Może również uchronić od ciężkiego wypadku lub ocalić od śmierci pasażerów lub personel kolei linowej. Przyczyny wypadków, awarii i zdarzeń z udziałem kolei linowych i wyciągów narciarskich zostały podzielone na dziesięć podstawowych grup. Jest to rodzaj uproszczonego przyporządkowania wypadku/awarii/zdarzenia do kodu cyfrowego zdarzenia lub awarii.
Przykład tego kodowania ilustruje poniższa tabela.


Konferencja ITTAB w Polsce - tabela


Czytaj dalej
 
Powered by Webvisor Sp. z o.o.