szukaj
Strona główna Bieżący numer Artykuły Wydawnictwo Giełda Kontakt
MEDIA SKI

Login:

Hasło:

2009-11-13 11:47:28

Forum miast narciarskich

2009-09-30 13:17:53
Sezonowa prognoza pogody


2009-04-17 17:06:59
INTERALPIN
Insbruk zaprasza na targi

2009-03-26 11:51:37
Wywiercą dziurę w Kasprowym Wierchu?


2009-03-25 10:09:17
Konferencja prasowa Justyny Kowalczyk w Szklarskiej Porębie


 

2009-03-02 12:53:41

Koniec monopolu GOPR i TOPR na stokach ???
Nowa ustawa o ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich przygotowywana przez MSWiA wkrótce ureguluje zasady odpowiedzialności narciarzy na stokach ....

 

              Wygląda na to że nareszcie zostaną uregulowane zasady korzystania ze stoków narciarskich, co ważne projekt w sposób oczywisty składa na narciarza czy snowboardzistę odpowiedzialność za niestosowanie się do zaleceń regulaminowych stacji narciarskiej i niedostosowanie swoich umiejętności do warunków panujących na stoku. Ważne jest także to iż nie powstanie monopol GOPR i TOPR na ratowanie zdrowia i życia ludzi co jak wiemy z doświadczenia doprowadzić może do obniżenia drakońskich opłat uiszczanych przez właścicieli stoków za pracę Goprowców i Toprowców. Projekt dostępny jest na stronie MSWiA:  bip.mswia.gov.pl/download.php?s=4&id=4274


    Komentarz:Gazeta Prawna 2009-02-27

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Projekt stanowi, że odpowiedzialność za zagwarantowanie warunków bezpieczeństwa na terenach górskich ponosić będą władze lokalne lub dyrekcje parków narodowych.

Przygotowany przez ministerstwo dokument przewiduje także, że turyści uprawiający rekreację oraz turystykę górską robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Natomiast na właścicieli stoków narciarskich proponowane przepisy nakładają obowiązek finansowania i organizowania działań ratowniczych na stokach.

  • Obecnie nie ma jednoznacznych regulacji mówiących o tym, kto odpowiada za wypadki na stokach narciarskich. Jeżeli w wyniku wypadku powstanie szkoda, osoba odpowiedzialna za jej wyrządzenie może ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie cywilnym - mówi Gazecie Prawnej Wioletta Paprocka, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tłumaczy, że koszty akcji ratowniczej, jeżeli na stoku miał miejsce wypadek, ponoszą TOPR lub GOPR samodzielnie lub z udziałem osoby lub instytucji zarządzającej terenem. Według założeń projektu za bezpieczeństwo w górach odpowiadać będą nie tylko instytucje, ale także turyści korzystający z tych obszarów. Mają odpowiadać za następstwa braku należytego wyposażenia, użytkowania nieodpowiedniego ubioru i sprzętu, braku odpowiedniego przygotowania fizycznego oraz nieprzestrzeganie regulaminowych nakazów i zakazów. Za osoby niepełnoletnie i skutki ich czynów odpowiadać będą ich prawni opiekunowie.Wskazanie w projekcie ustawy, że osoba fizyczna przebywająca w górach ponosi odpowiedzialność za swoje czyny oraz to, że bezpieczeństwo zależeć będzie także od działań podejmowanych przez samych zainteresowanych jest rozwiązaniem, które przyjęło wiele krajów, na których terenie uprawiana jest górska turystyka.Turyści będą odpowiadać za szkody wyrządzone w trakcie uprawiania rekreacji górskiej, sportu i turystyki na zasadach określonych kodeksu cywilnego. Oznacza to, że właściciel stoku będzie mógł domagać się od niefrasobliwego turysty zwrotu kosztów poniesionych w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą. Zgodnie z projektem na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązek zapewnienia i sfinansowania działań ratowniczych zostanie nałożony na zarządzających takimi terenami. Ponadto właściciele stoków będą musieli zapewnić warunki bezpieczeństwa osób uprawiających rekreację, sport i turystykę.Nowością będzie możliwość zatrudnienia przez właścicieli stoków ratownika narciarskiego. Ma to być osoba, która po odpowiednim przeszkoleniu przez TOPR będzie udzielała pomocy poszkodowanym na stoku. Ratownik narciarski tak samo jak ratownik górski przy wykonywaniu działań będzie chroniony przez prawo, jak funkcjonariusze publiczni. Projekt przewiduje, że za zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie parków narodowych lub krajobrazowych w górach odpowiadać będą ich dyrektorzy. Przybędzie też obowiązków starostom powiatów położonych w górach. W 2008 roku TOPR interweniował 2024 razy. W Tatrach 11 osób poniosło śmierć.


Powrót 
Powered by Webvisor Sp. z o.o.